• Pavel Kasinski

Virtuaalikalustus

Digitaalisesti toteutettu kalustus on vaivaton tapa esitellä asunnon parhaita puolia. Virtuaalikalustus auttaa asunnon mittasuhteiden hahmottamisessa ja pohdinnassa, olisiko tämä koti juuri sopiva.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Suosittelen ammattivalokuvien lisäksi laadukasta 3D-virtuaaliesitystä. Matterport 3D- kuvauksella luodaan kodista tai tilasta kolmiulotteinen esitys, jonka avulla pystytään liikkumaan tilassa lähes ku

Hyvät valokuvat ovat asunnon tai tilan markkinoinnin perusta. Ammattilaisen ottamat kuvat tuovat esiin kohteen parhaat puolet ja mielenkiintoiset yksityiskohdat. Perinteisten valokuvien lisäksi virtua